Skolans profil

kunskap – kreativitet – frihet

Vi är en lagom stor skola med ca 140 elever som läser någon av våra olika utbildningar: Naturvetenskapliga programmet med inriktning estetisk eller inriktning natur, Estetiska programmet med inriktning samhällsvetenskap eller musik.

Samtliga av våra gymnasieprogram är studieförberedande och ger dig en stabil grund för fortsatta studier på universitet eller högskola.

Vi erbjuder även tre former av  Introduktionsprogram till gymnasiet; Preparand, Individuellt alternativ (IA) eller språkintroduktion Sprint.

Läs mer under våra program


Hand – Hjärta – Huvud

Vi hämtar inspiration i Waldorfpedagogik som har målet att utveckla hela människan och vill stimulera elevers kreativa och fria tänkande.
Vi begränsar inte estetik till ”läran om det sköna eller studier av konstarterna”.
För oss är det även upplevelsen av allt som människan skapat, formerna för hur detta arbetas fram samt de bakomliggande idéerna. Förståelse av den egna och andra kulturers uttrycksformer och värderingar samt förmågan att kommunicera med estetiska uttryck.

I diskussion kring olika uppfattningar om exempelvis konst, konstformer och estetiska värden övas förmågan att uppleva, reflektera och analysera skapande verksamhet.

Tanke – Känsla – Vilja

Undervisning är upplagd så att Du söker kunskap genom att arbeta teoretiskt, konstnärligt och praktiskt.


Vanliga frågor