Skolans profil

kunskap – kreativitet – frihet

Vi är en lagom stor skola med ca 140 elever som läser någon av våra olika utbildningar: Naturvetenskapliga programmet med inriktning estetisk eller inriktning natur, Estetiska programmet med inriktning samhällsvetenskap eller musik.

Samtliga av våra gymnasieprogram är studieförberedande och ger dig en stabil grund för fortsatta studier på universitet eller högskola.

Vi erbjuder även tre former av  Introduktionsprogram till gymnasiet; Preparand, Individuellt alternativ (IA) eller språkintroduktion Sprint.

Läs mer under våra program


Hand – Hjärta – Huvud

Vi hämtar inspiration i Waldorfpedagogik som har målet att utveckla hela människan och vill stimulera elevers kreativa och fria tänkande.
Vi begränsar inte estetik till ”läran om det sköna eller studier av konstarterna”.
För oss är det även upplevelsen av allt som människan skapat, formerna för hur detta arbetas fram samt de bakomliggande idéerna. Förståelse av den egna och andra kulturers uttrycksformer och värderingar samt förmågan att kommunicera med estetiska uttryck.

I diskussion kring olika uppfattningar om exempelvis konst, konstformer och estetiska värden övas förmågan att uppleva, reflektera och analysera skapande verksamhet.

Tanke – Känsla – Vilja

Undervisning är upplagd så att Du söker kunskap genom att arbeta teoretiskt, konstnärligt och praktiskt.


Vanliga frågor

Vi äter vår lunch på Restaurang Lagerbladet.

På gymnasiestudera.se kan du välja vår skola och vilken utbildning du söker. Om du söker natur med estetprofil, estet-sam eller musik ska du även komma på en antagningsintervju o workshop. Mer information om hur det går till skickas ut när första valomgången är avslutad..

Alla gäster anmäler sitt besök till expeditionen eller hos rektor.

Ring till oss för att boka en dag som passar där du kan få följa en klass från det program du är intresserad av.Björkö Fria Gymnasium arbetar aktivt för att bli en tobaksfri skola. Vi är sedan ett par år tillbaka med i projektet tobaksFRI duo, som uppmuntrar ungdomar till tobaksfrihet. Vi ordnar föreläsningar, prisutdelningar och andra aktiviteter på skolan. Läs mer på tobaksfri.se

Vi är det enda (!) gymnasiet i Östergötland som gör denna satsning.